Курс "Как да разработим печеливш проект за финансиране"

Учебни материали

Присъствена форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- печатно ръководствa и учебни помагала;
- 2 цветни химикала, бележник;
- тестове, CD с материали.

Дистанционна форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- електронно ръководство;
- електронен вариант на презентации;
- електронни практически наръчници за попълване на проектни предложения и по работа и отчитане на проектите;
- електронни нормативни документи, касаещи работата по проектни предложения;