Курс "Как да разработим печеливш проект за финансиране"

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 380 лв - за участник (присъствено при група от минимум 6 участника)
  2. Дистанционно:
    • 290 лв -за участник (дистанционно, индивидуално, без консултации)
    • 360 лв - за участник (дистанционно, индивидуално, с консултации)
  3. Сертификат за успешно обучение - 29 лв.
  4. Самостоятелни консултации и/или разработване на проект – цена според обема.