Курс за длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД -07-02.

Обща информация

ЗБУТОтговорност за спазване на Наредба № РД -07-02 носят работодателите, преките ръководители и лицата, натоварени за нейното прилагане.

Длъжностно лице е това, което ръководи и управлява трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № РД -07-02.

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – за 1 ден и полагане на изпит – тест;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тест;