Курс за длъжностни лица по безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД -07-02.

Цена на курса

  1. Присъствено
    • 108 лв - за участник
  2. Дистанционно
    • 98 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Удостоверение + сертификат = 28 лв.