Семинар “Агроекология по М10 от ПРСР”

Програма на курса

  1. Нова ОСП на ЕС - зелени плащания.
  2. Нова ОСП на ЕС - директни плащания.
  3. Нова ОСП на ЕС – аспекти, резолюции и други.
  4. АЕП – изисквания.
  5. АЕП – ръководства, наредби и програми.