Семинар “Агроекология по М10 от ПРСР”

Учебни материали

Присъствена форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- печатно ръководство;
- напечатани част от нормативните документи;
- CD–та с предоставени слайдове свързани с новата обща селскостопанска политика на ЕС, пълен списък с нормативната уредба, презентации, ръководства, приложения, инструкции и други.;

Дистанционна форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- електронно ръководство;
-  набор от нормативните документи;
- електронен вариант на пълен списък с нормативната уредба, свързани с новата обща селскостопанска политика на ЕС, пълен списък с нормативната уредба, презентации, ръководства, приложения, инструкции и други.