Семинар “Агроекология по М10 от ПРСР”

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 260 - за участник (присъствено при група от минимум 6 участника)
  2. Дистанционно:
    • 180 лв.  - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Удостоверение   - 18 лв

*Цените са с вкл. ДДС
*Възможност за заплащане на вноски