Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Сътрудник бизнес услуги – II степен

Програма на курса

1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 • Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Опазване на околната среда
 • Трудово-правни и икономически знания.
 • Организация на трудовия процес
 • Трудово право

2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 • Икономика на предприятието и финанси
 • Работа с офис техника
 • Информационни системи и специализиран софтуер
 • Създаване на документи, графики и презентации

3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 • Маркетинг и видове проучвания
 • Събиране, обработка и съхранение на бази данни.
 • Обслужване на клиенти
 • Бизнес комуникации и кореспонденция