Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Сътрудник бизнес услуги – II степен

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 780 лв - за участник (присъствено при група от минимум 4 участника)
  2. Смесено (присъствено и дистанционно):
    • 680 лв - за участник
  3. Дистанционно:
    • 580 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  4. Свидетелство за професионална квалификация = 45 лв.


*Възможност за заплащане на вноски