Курс “6210601 –Професионални потребители на продукти за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

Обща информация


Провеждане на обучението:

  • Присъствено – полагане на изпит – тест;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тест;