Курс за професионално обучение по част по професия “6210601 –Професионални потребители на продукти за РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 220 лв - за участник (присъствено при група от минимум 4 участника)
  2. Дистанционно:
    • 190 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Удостоверение за професионално обучение = 29 лв.