Курс Презентации с PowerPoint

Програма на курса

  • Отваряне, създаване и съхраняване на презентация.
  • Добавяне на слайд и редактиране на информация в него.
  • Преглеждане и сортиране на слайдове.
  • Създаване и вмъкване на обект, хипер-връзки и художествен текст.
  • Вмъкване на диаграми, таблици и autoshapes.
  • Вмъкване на картинки, фон и контурни линии.
  • Добавяне на дикторски коментар и анимирани ефекти.
  • Добавяне на ефекти при смяна на слайдове.
  • Създаване на частична презентация от избрани слайдове.
  • Създаване на слайд-шоу, мултимедийна или за web презентация.