Курс Презентации с PowerPoint

Обща информация

ЗБУТ

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – полагане на изпит – тест;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тест;