Курс Презентации с PowerPoint

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 150 лв - за участник (присъствено при група от минимум 4 участника)
  2. Дистанционно:
    • 98 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Свидетелство за професионална квалификация = 29 лв.


*Възможност за заплащане на вноски