Курс за професионално обучение по част по професия 482030
Оператор на компютър – „Работа с Windows, Word и Excel”

Програма на курса

  • Начална компютърна грамотност.
  • Информационни технологии.
  • Работа с Windows, Word и Еxcel
  • Работа с Интернет и електронна поща.
  • Интегриране на дейностите.