Курс за професионално обучение по част по професия 482030
Оператор на компютър – „Работа с Windows, Word и Excel”

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 250 лв - за участник (присъствено при група от минимум 4 участника)
  2. Дистанционно:
    • 190 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Удостоверение за професионално обучение = 29 лв.