Курс Оператор на компютър

Обща информация


Провеждане на обучението:

  • Присъствено – полагане на изпит – тест;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тест;