Курс “6210601 – Фермер-Земеделец – курс 150 часа”

Обща информация


Провеждане на обучението:

  • Присъствено – полагане на изпит – тест;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тест;