Курс за професионално обучение по част по професия “6210601 – Фермер-Земеделец – курс 150 часа”

Цена на курса

  1. Присъствено:
    • 460 лв - за участник (присъствено при група от минимум 4 участника)
  2. Дистанционно:
    • 360 лв - за участник (дистанционно, индивидуално)
  3. Удостоверение за професионално обучение = 29 лв.