Семинар “Биологично земеделие”

Програма на курса

    1. Биоземеделие – лекционен курс.
    2. Развитие на биоземеделието в България.
    3. Биологични продукти в България.
    4. Формуляри.