Семинар “Биологично земеделие”

Обща информация

  • Всички основни моменти, нормативни документи, ръководства и приложения по прилагането на биологично земеделие

    Провеждане на обучението:

    • Присъствено – за 3 дни;
    • Дистанционно – през интернет;