Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Сътрудник малък и среден бизнес – II степен

Програма на курса

1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
     Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда
     Обща теория на счетоводната отчетност
     Право
     Бизнес комуникации
2. ОТРАСЛОВА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
     Икономика на предприятието
     Информационни системи
     Счетоводство на предприятието
     Маркетинг
      Организация и управление на предприятието
     Финанси
3. СПЕЦИФИЧНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
      Предприемачество и дребен бизнес
      Мениджмънт
      Борси и борсови операции
      Бизнес проект