Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Сътрудник малък и среден бизнес – II степен

Обща информация

ЗБУТ

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – 660 часа (от 4 до 8 уч.часа на ден) и полагане на изпит – тест след всеки модул;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тестове;
  • Държавни изпити – в края на курса и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИСЪСТВЕНИ в учебната зала.