Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Оперативен счетоводител – III степен

Програма на курса