Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия - Оперативен счетоводител – III степен

Обща информация

ЗБУТ

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – за 38 дни по 8 уч.часа на ден и полагане на изпит – тест след всеки модул;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тестове;