Курс за придобиване на професионална квалификация
по професия 482030 – Оператор на компютър, 1 степен

Обща информация

ЗБУТ
  • Придобиване на много високо ниво на умения за ползване на компютъра чрез  функциите на операционната система Windows и офис програмните продукти за нуждите за въвеждане и обработката на текстове, таблици, документи и презентации;
  • Познания за изискванията за оформяне на материалите, таблиците и документите, съобразно кореспондентските и административните правила;
  • Въвеждане, редактиране и форматиране на текстове, таблици, графики и изображения в стандартни офис приложения за обработка на текст, таблици и графики;
  • Изпращане и получаване на документи чрез електронна поща, класифициране и съхраняване на документите;
  • Създаване на презентации за нуждите на фирмата – реклама, представяне на продукти и услуги, видео и анимация;
  • Разпечатване на документи на локален или мрежов принтер;
  • Работа с периферни устройства;

Провеждане на обучението:

  • Присъствено – за 38 дни по 8 уч.часа на ден и полагане на изпит – тест след всеки модул;
  • Дистанционно – през интернет и полагане на on-line тестове;