Курс Немски език – нива А1, А2, В1

Учебни материали

Присъствена форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- печатно ръководство;
- CD-та, DVD-тa, дискети, листи копирна хартия;
- демонстрационни компютърни модули за нагледно показване;

Дистанционна форма на курса

Участниците в курса ще получат:
- електронно ръководство;
- електронен вариант на презентации;
- видео уроци;