Курс Немски език – нива А1, А2, В1

Цена на курса

 1. Присъствено:
  • 290 лв (1 ниво), 790 лв (3 нива) - за участник (присъствено при група от минимум 6 участника)
 2. Смесено (присъствено и дистанционно):
  • 260 лв (1 ниво), 760 лв (3 нива) - за участник
 3. Дистанционно:
  • 220 лв (1 ниво), 720 лв (3 нива) - за участник (дистанционно, индивидуално)
 4. Сертификат за ниво   - 15 лв
 5. Europass сертификат – 40 лв


*Възможност за заплащане на вноски