Курс Английски език – нива А1, А2, В1

Програма на курса

Курсът за всяко ниво (А1, А2, В1) се състои от отделни уроци, като за всеки урок има:

  • Текстови материали;
  • Упражнения;
  • Отговори и проверка на упражненията;
  • Видео лекция;
  • Речник за новите думи;
  • Възможност за пряка електронна комуникация (по skype, e-mail).