logo

Прием на документи за обучение
на безработни лица за предприемачи
и стартиране на собствен бизнес

Считано от 03.10.2011 г. започва набирането на заявления за включване на безработни лица в обучение по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент I” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целева група на проекта:

Ако сте безработен(на) и имате желание да започнете самостоятелна стопанска дейност, с други думи сами да определяте заетостта, работното време и доходите си, можете да се възползвате от възможностите на тази операция. За целта Център за Професионално Обучение към ГелеСофт и Сдружение "Център за Европейски Технологии и Проекти" предлагат да се включите в организираните по проекта обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения.

Безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда”, със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия, с изключение на дълготрайно безработните, обект на социално подпомагане.

Право на обучение:

Безработните лица имат право да се включат в обучение по част от професии за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения:

  • Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес (код по СППОО 345050), специалност „Малък и среден бизнес” (код по СППОО 3450501) - 300 часа, 2 месеца;
  • Професия: Сътрудник в бизнес услуги (код по СППОО 345040), специалност „Бизнес услуги” (код по СППОО 3450401) - 300 часа, 2 месеца;

Стипендия

За периода на обучение Вие ще получавате стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден и средства за транспортни разходи, ако обучението се провежда извън населеното място, посочено в настоящото заявление и при регистрацията Ви в дирекция „Бюро по труда”.

Стартиране на собствен бизнес

След приключване на обученията ще се извършваконсултиране на безработните лица, желаещи да стартират самостоятелен бизнес с доказана квалификация и подготвен проект за бизнес план.

Програмите на ЦПО "ГелеСофт" и Сдружение "Център за Европейски Технологии и Проекти" са доста гъвкави и съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда и на нуждите на бизнеса.

За кандидатстване Ви е необходимо :

При попълването им ще получите помощ от консултантите на ГелеСофт.

  • Документите се подават в Дирекция "бюро по труда" по регистрация
  • В ДБТ се извършва класиране на подалите заявления и тези, които са одобрени ще получат уведомление, че са одобрени.
  • Така полученото уведомление се представя в офиса на ГелеСофт и се уточнява времето и периодичността за провеждане на обучението.
  • Ваучерът се получава от ДБТ една седмица преди започване на курса.

Тези, които ни изберат за обучителна организация ще получат най- доброто като условия, преподаватели и битови удобства:

  • легализиране на обучението за чужбина чрез Europass сертификат на английски език
  • учебни зали в Г. Оряховица, В. Търново, Лясковец, Елена, Стражица, Павликени, Белоградчик, Димово, Бургас, Айтос, Елхово, Ямбол, Руен.
  • преподаватели с над 10 г. стаж в провеждане на обучения

Информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на заявлението можете да намерите в офиса на ЦПО "ГелеСофт" и Сдружение "Център за Европейски Технологии и Проекти" на адрес:
Горна Оряховица
ул. Мано Тодоров 20
или на тел.: 0618 / 60-999, 64-333, 64-555.