ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОП  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
BG051PO001–2.1.14 „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”

ВAУЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ от 15.10.2012 до 2.11.2012!!!

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

Чрез новата Операция на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” – АЗ МОГА ПОВЕЧЕ голяма част от работещите на трудов договор могат да си намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които са искали да посещават. Участвайки в настоящата операция, работещите ще могат да постигнат повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията си. Ако досега сте нямали възможност, било то и финансова, да се включите в желания от Вас курс, сега ви се предоставя.

Какво да направим:

(1) Заявлението, (2) декларация, придружено от (3) копие на личната Ви карта и (4) копие от диплома за завършено образование (за средно и ако има и за висше) се подават в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене.

!!! Mожете да участвате в 1 обучение за придобиване на професия или по част от професия и в 1 обучение по ключови компетентности

Списък по професии, специалности и компетентности:

I. За професионално обучение:

Наименование Часове Обучаваща организация
Професия Част от професия
4820301 - Оператор на компютри;

300

200 ЦПО "ГелеСофт"
5230601 - Монтьор на компютърни системи; 660 300
4820101 - Икономист-информатик; 960 600
3460201 - Офис-секретар/Административно обслужване; 660 300
3460101 - Офис-мениджър/Бизнес администрация; 960 600
3450501 - Сътрудник в малък и среден бизнес ; 660 300
3450401 - Сътрудник в бизнес услуги; 660 300
3451201 - Икономист - Индустрия; 960 600
3451204 - Икономист - Икономика и мениджмънт 960 600
       
3440301 - Оперативно счетоводство; 960 600 ЦПО "Стил"
3410201 - Продавач-консултант; 660 300
5410202 - Производство и преработка на мляко и млечни продукти; 660 300
5420501 - Производство на облекло от текстил; 660 300
8110301 - Камериер; 300 200
8110801 - Сервитьор-барман; 660 300
8110701 - Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки; 660 300
8150101 - Фризьор; 660 300
582030 - Строител(кофражи, зидария, мазилки и шпакловки, вътрешни облицовки, бояджийски); 660 300
5220101/5220201 - Електрически машини и апарати; 960/660 600/300
5230601/5230502 - Компютърни мрежи; 960/660 600/300
5230601/5230501 - Компютърна техника и технологии 960/660 600/300
4810101 - Програмно осигуряване; 660 300
5410301 - Производство на хляб и хлебни изделия; 660 300
5410302 - Производство на сладкарски изделия; 660 300
8120102 - Селски туризъм; 960 600
6210406 - Пчеларство и бубарство 960 600
6220201 - Цветарство; 660 300
6220202 - Парково строителство и озеленяване; 660 300
7620202 - Социален работник; 960 600

 

II . За обучение по ключови компетентности:

Ключова компетентност Курс Часове Обучаваща организация
2 - Общуване на чужди езици Английски език; 3х100 Сдружение ЦЕТП
Немски език 3х100
Гръцки език 3х100
     
4 - Дигитална компетентност Работа с Windows и приложения; 96
Работа с Word; 54
Работа с Excel; 51
Работа с графични приложения; 90
Обработка на икономическата информация; 54
Работа с AutoCad; 58
Работа с продукти за презентации; 54
Работа с продукти за Web- дизайн -1 ниво 54
Работа с продукти за Web- дизайн - 2 ниво 66
     
7 - Инициативност и предприемачество Координатор по ЗБУТ; 40
Лидерски умения; 40
Продажбени умения; 40
Презентационни умения; 40
Комуникативни умения; 40
Системи за анализ на риска и контрол на критичните точки (НАССР); 40
Стартиране на бизнес и предприемачество; 40
Управление на проекти; 40
Работа в екип; 40
Решаване на конфликти; 40
Стрес и работна среда и умения за справяне; 40
Курсове за които предстои лицензиране
 
  • Управление на времето;
  • Подбор на персонала;
  • Водене на преговори;
  • Разговор с клиент;
  • Водене на делова кореспонденция;
  • Умения за поемане и оценка на риска;
40

* Може да се организират и курсове по други теми или професии. За уточняване е необходимо да се свържете с ГелеСофт.

* В ДБТ периодично се извършва класиране на подалите заявления и тези, които са одобрени ще получат уведомление, че са одобрени.

*Заявлението може да се подаде от упълномощено лице след попълване на пълномощно.

* Така полученото уведомление се представя в офиса на ГелеСофт и се уточнява времето и периодичността за провеждане на обучението. Попълва се втората част на уведомлението и след това лицето го връща в ДБТ.

* След връщане на попълненото уведомление, ДБТ издава поименен ваучер за обучение.

Тези, който изберат ГелеСофт, Стил или Сдружение Център за европейски технологии и проекти, за обучителна организация ще получат най- доброто като условия, преподаватели и битови удобства за своето обучение:

  • легализиране на обучението за чужбина чрез Europass сертификат на английски език;
  • учебни зали в Горна Оряховица, В. Търново, Лясковец, Елена, Стражица, Павликени, Белоградчик, Димово, Бургас, Айтос, Елхово, Ямбол, Руен;
  • преподаватели с над 10 г. стаж в провеждане на обучения;
  • гъвкаво време за обучение, съобразено с Вашето работно време.

Заявлението за кандидатстване можете да изтеглите оттук: ЗАЯВЛЕНИЕ;

Декларацията може да изтеглите оттук: ДЕКЛАРАЦИЯ;

Пълномощното за подаване на заявлението може да изтеглите оттук: ПЪЛНОМОЩНО;

Пример за попълване на Заявлението за кандидатстване можете да изтеглите оттук: ПРИМЕР.

Информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на Заявлението можете да направите в ЦПО „ГелеСофт” и сдружение "Център за Европейски Технологии и Проекти"
на адрес: Г.Оряховица, ул. Мано Тодоров 20
или на тел.: 0618/ 60-999, 64-333, 64-555.