antetka

!!! БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВAУЕРИ !!!

НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ от ??.??.2015 до ??.??.2015!!!

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

 

Чрез новата Операция на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" – "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" всички работещи на трудов договор или самоосигуряващи се, могат да си намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които са искали да посещават. Участвайки в настоящата операция, работещите ще могат да постигнат повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията си. Ако досега сте нямали възможност, било то и финансова, да се включите в желания от Вас курс, сега ви се предоставя.

Програмите на ЦПО "ГелеСофт" и "Център за Европейски Технологии и Проекти" са доста гъвкави и съобразени с изискванията на пълния спектър от желаещи за обучение - от краткосрочни (30-90 часа) до дългосрочни курсове за степен на квалификация (200, 300, 600, 660 и 960 часа).
Може да се организират и курсове по други теми или професии. За уточняване е необходимо да се свържете с ГелеСофт.

За всички които с много ангажименти (лични и служебни) ГелеСофт и Център за Европейски Технологии и Проекти Ви осигурява и дистанционно провеждане на обучението!

Какво е необходимо да се направи:

(1) Заявление;
(2) Декларация;
(3) копие на личната карта;
(4) копие от дипломи за завършено образование (за средно и ако има и за висше) се подават в Дирекция "Бюро по труда" по местоживеене.

В ДБТ периодично се извършва класиране на подалите заявления и тези, които са одобрени ще получат уведомление, че са одобрени;

Така полученото уведомление се представя в офиса на ГелеСофт и се уточнява времето и периодичността за провеждане на обучението. Попълнената втора част на уведомлението се връща в ДБТ от ГелеСофт;

Ваучерът се получава от ДБТ 1 седмица преди започване на курса.

!!! Mожете да участвате в 1 обучение за придобиване на професия или по част от професия и в 1 обучение по ключови компетентности !!!

Списък по професии, специалности и компетентности:

I. За професионално обучение:

Професия

Часове

По част от професия

За Професия

Компютърна графика,  код: 2130601, Степен: 3

600

960

Оперативно счетоводство, код: 3440301, Степен: 3

600

960

Сътрудник в бизнес услуги, код: 3450401, Степен: 2

300

660

Сътрудник в малък и среден бизнес, код: 3450501, Степен: 2

300

660

Икономист - Земеделско стопанство,
код: 3451203, Степен: 3

600

960

Икономист - Икономика и мениджмънт,
код: 3451204, Степен: 3

600

960

Офис - мениджър, код: 3460101, Степен: 3

600

960

Офис - секретар, код: 3460201, Степен: 2

300

660

Икономическо информационно осигуряване,
код: 4820201, Степен: 2

300

660

Оператор на компютър, код: 4820301, Степен: 1

200

300

Електромонтьор - Електрически машини и апарати, код: 5220201, Степен: 2

300

660

Производство на месо, месни продукти и риба,
код: 5410203, Степен: 2

300

660

Производство на сладкарски изделия,
код: 5410302, Степен: 2

300

660

Шивачество, код: 5421101, Степен: 1

200

300

Фермер – Земеделец, код: 6210601, Степен: 2

300

660

Организация на хотелиерството,
код: 8110101, Степен: 3

600

960

Камериер, код: 8110301, Степен: 1

200

300

Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения,  код: 8110602, Степен: 3

600

960

Готвач, код: 8110701, Степен: 2

300

660

Сервитьор-барман, код: 8110801, Степен: 2

300

660

 

II . За обучение по ключови компетентности:

Ключова компетентност

Курс

Часове

2 - Общуване на чужди езици

Английски език – 3 нива

3 х 100

Немски език – 3 нива

3 х 100

 

 

 

4 - Дигитална компетентност

Работа с Windows и приложения;

96

Работа с Word;

50

Работа с Excel;

50

Работа с графични приложения;

90

Обработка на икономическата информация;

54

Работа с AutoCad;

56

Работа с продукти за презентации;

54

Работа с продукти за Web- дизайн -1 ниво;

54

Работа с продукти за Web- дизайн - 2 ниво;

56

 

 

 

7 - Инициативност и предприемачество

Координатор по ЗБУТ;

30

Лидерски умения;

30

Продажбени умения;

30

Презентационни умения;

30

Комуникативни умения;

30

Системи за анализ на риска и контрол на критичните точки (НАССР);

30

Стартиране на бизнес и предприемачество;

30

Управление на проекти;

30

Работа в екип;

30

Решаване на конфликти;

30

Стрес и работна среда и умения за справяне;

30

Тези, който изберат „ГелеСофт” или „Център за Европейски Технологии и Проекти”, за обучителна организация ще получат най-доброто като условия, преподаватели и битови удобства за своето обучение:

Заявлението за кандидатстване можете да изтеглите оттук: ЗАЯВЛЕНИЕ;

Декларацията може да изтеглите оттук: ДЕКЛАРАЦИЯ;

Пълномощното за подаване на заявлението може да изтеглите оттук: ПЪЛНОМОЩНО;

Пример за попълване на Заявлението за кандидатстване можете да изтеглите оттук: ПРИМЕР.

Информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на Заявлението можете да направите в ЦПО „ГелеСофт” и "Център за Европейски Технологии и Проекти" 
на адрес: Г.Оряховица, ул. Янко Боянов 10А 
или на тел.: 0618/ 60-999, 64-333  и  gsm: 0988/733-273